iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2730

Küsimus

Kuidas oleks kõige mõistlikum toimida, kui ühe ainuosaniku kaks osaühingut soovivad omavahel ära vahetada nende bilansis olevad sõidukid? Ühel sõidukil bilansis jääkväärtus olemas, teisel 0.

Vastus - 19.10.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Asjaõigusseaduse § 6 lg 2 kohaselt ei saa juriidilise isiku vara ega juriidiline isik kuuluda teistele isikutele. Ühing on iseseisev subjekt ning niisama lihtsalt ilma maksutagajärgedeta osanik midagi korraldada ei saa.

Vahetustehing on tavaline võõrandamistehing, kus vastastikused nõuded tasaarvestatakse. Vara väärtus bilansis ei ole maksustamisel hindamiskriteerium. Kuna tegemist on seotud isikute vahelise tehinguga, siis tuleks see teha turuhinnas. Turuhinna erinevus maksustatakse varjatud kasumieraldisena (TuMS § 50 lg 4), võimalik on ka käibemaksuga maksustatava väärtuse kohandamine turuhinnale vastavaks (KMS § 12 lg 14).

Ka vahetuse puhul esitavad ettevõtjad üksteisele arved, kuid tasumise tingimus on osaline või täielik tasaarvestus. Kui teie näite puhul selgub, et turuhinnad erinevad, siis vastavad osas maksukohustusi vältides tasaarvestust teha ei saa.

Alati on muidugi võimalik mõelda ka ettevõtjate jagunemisele või liitumisele, mille kaudu võib samale tulemusele jõuda.