iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2180

Küsimus

Ettevõte võtab Kinnisturegistrist päringuid, mille kohta esitab RIK ettevõttel arve, mis ei ole käibemaksuga maksustatud. Kui nüüd meie ettevõte peab kliendile oma teenuse arvele lisama ka juurde tõestatud kulud ning lisab arvele päringu summa, siis kas see tekitab ettevõttele maksuvaba käibe?

Vastus - 15.02.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kinnistusraamatu päringu eest makstav tasu ei ole tõepoolest käibemaksuga maksustatud. Põhjuseks, et RIK tegevust sellise tasu võtmisel ei loeta ettevõtluseks. See tähendab aga, et selle teenuse edasimüük muu isiku poolt on üldkorras maksustatav, sest teenusele endale kui sellisel ei ole maksuvabastust antud.

Teil on kaks võimalust, kas liita vastav kulu oma teenuse maksustatavale väärtusele (ja maksustada käibemaksuga) või kajastada vastava kulu osas kulu hüvitamise nõudena. Sel juhul tuleb see osa arvel eraldi märkida ning lisada viide aluseks olevale kuludokumendile. Kui Teie kliendil on õigus Teie arve alusel sisendkäibemaksu maha arvata, siis pole lõppkokkuvõttes vahet, kumba varianti kasutada.

Teise isiku eest tehtud kulude hüvitamine ei kajastu käibemaksuarvestuses maksuvaba käibena, vaid jääb maksuarvestusest üldse välja (vt KMS § 12 lg 9).