iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2996

Küsimus

Ettevõttele kuulub uusehituses korter, mida soovitakse müüa (lisandub käibemaks). Ostja kannab raha notari deposiidi kontole ja notarilepingus on klausel, et raha kantakse müüja arvele peale ehitustööde lõppu (hiljemalt 2kuu pärast). Omand üle ei läinud. Mis hetkel tekib nüüd müüjal käive, kas siis kui raha notari kontolt laekub ettevõttele või on käive toimunud hetkel kui see laekus notari dep.kontole?

Vastus - 14.11.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Riigikohtu halduskolleegiumi lahendis asjas nr 3-3-1-51-14 punktis 13 selgitas kohus: „KMS § 11 lg 1 p 2 näeb ette, et käibe tekkimiseks on vaja kauba eest osaline või täielik makse laekumine. Kolleegiumi hinnangul saab makse laekumisena käibe tekkimise tähenduses mõista makse laekumist müüja näidatud kontole, mitte makse deponeerimist notarikontol.“