iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2514

Küsimus

Oleme osaühing (käibemaksukohustuslane). MTÜ, mis on SA Innove projekti "Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil" (suunatud otseselt töötutele noortele) läbiviijaks ja toetuse (ESF) saajaks, tahab saata meile tööpraktikale töötu noore. Projekti seireeeskirjas on ette nähtud toetuse rahadest maksta töövõtjatele tööpraktika juhendamistasu ette nähtud määras. Kui me väljastame MTÜ-le arve juhendamistasu kohta, kas see on meie jaoks käive ja kas tuleb arvele märkida käibemaks 20 %?

Vastus - 07.04.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mõistlik oleks MTA-lt küsida kirjalikku selgitust.

Üldpõhimõtte järgi on see käive (toimub tasu eest teenuse osutamine), kuid küsimus on, kas see võiks olla maksuvaba KMS § 16 lg 1 p 6 alusel (mitteärilise iseloomuga koolitus). See sõltub konkreetsest kaasusest, kuid see võib olla mõistlik tõlgendus. MTA on varem nt tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel makstava juhendamistasu lugenud nn eelarveliseks toetuseks, mida ei maksustata. Vt siit foorumist: http://www.rmp.ee/foorum/kaibemaks/12002?HL