iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1386

Küsimus

Kas tagatisraha tuleks maksustada käibemakusga. Üürilepingus on ette nähtud, et üürnik tasub ühe kuu rendi ulatuses tgatisraha, mida võib vajaduse korral tasaarveldada kliendi laekumata arvetega. Kui võlgu aga üürilepingu lõppedes ei olda, siis tagastatakse tagatisraha täies ulatuses üürnikule.

Vastus - 17.07.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui lähtuda eeldusest, et üürileandja ei saa tagatisraha vabalt käsutada, siis ei ole tegemist käibemaksu objektiga.