Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 1592

Küsimus

Meie "firma" ostab kasvava metsa raiaõiguse võõrandamise eraisikult ja müüb raiõiguse ise edasi "firmale". Kas on mingeid erisusi käibemaksus, tehingutest, millega raamatupidamine peaks arvestama? Täpsustan: ostetakse eraisikult "firmale" ja hiljem müüakse "firmalt-firmale". Samuti kas on mingeid tulumaksuga seotud kohustusi meie "firmale"?

Vastus - 28.01.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Raieõigus on käibemaksuseaduse mõistes teenus (KMS § 2 lg 3 p 3). Kui teenust osutatakse käibemaksukohustuslase poolt ettevõtluse käigus, siis maksustatakse vastav käive käibemaksuga. Raieõiguse võõrandamise osas ei ole erandit kehtestatud.

Tulumaksu osas ei ole mingeid erisusi. Tulumaksuseaduse mõistes võib füüsilisest isikust võõrandaja jaoks tegu olla vara võõrandamisest saadava kasuga (TuMS § 15 lg 1), mille füüsiline isik ise deklareerib ning maksu ära maksab, kui ta kasu saab (TuMS § 37, § 38). Kui see on füüsilise isiku ettevõtlustuluks, siis tasub ta samuti maksud ise ning juriidiline isik mingit tulumaksu kinnipidamist ei teosta.

„Metsatehingutest“ tuleb MTA-le teada anda, vt siit: http://www.emta.ee/?id=21202

Vt ka MTA infomaterjali (pdf formaadis fail): http://www.emta.ee/public/FIE_metsa_v_randamisest_saadud_tulu.pdf