iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1925

Küsimus

Ettevõtja A on andnud ettevõtjale B laenu. Vabaraha puudujäägi tõttu ei ole ettevõtja B pikemat aega suutnud oma laenukohustust täita. Ettevõtja B-le kuulub korteriomand, mis ei ole kellelegi panditud. Kas korteriomandi loovutamisest laenu katteks ettevõtja A-lt ettevõtjale B tekib mingit maksukohustust kummalegi ettevõtjale (käibemaks, tulumaks), millega peaks arvestama?

Vastus - 22.08.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuga maksustamine toimub täpselt samamoodi nagu toimuks siis, kui tehingus toimuks rahas tasumine.

Sisuliselt soovitakse teha kinnisasja võõrandamistehing tasaarvestamise tingimustel. Tegemist on käibega, kuid see, kas see tekitab käibemaksukohustuse, sõltub millise kinnisasjaga on tegemist. Maksustatavad on krundi, uusehitise ja oluliselt renoveeritud ehitise käive, krundi puhul alati, viimaste puhul vastavalt enne esmast või taaskasutuselevõttu. Lisaks võib käibemaksukohustus tekkida, kui maksuhaldurit on eelnevalt teavitatud soovist kinnisasja käive maksustada (KMS § 16 lg 3). Eluruumide võõrandamist ei saa vabatahtlikult (maksuhaldurit eelnevalt teavitades) maksustada.

Tulumaksuküsimus võiks tekkida eelkõige seotud isikute vahelise tehingu puhul, kui ei järgita turuhinda (vt TuMS § 50 lg 4), muul juhul üldjuhul mitte.