iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2104

Küsimus

Firma esitas meile vara ostul ettemaksuteatise. Tasusime selle alusle septembris ja oktoobris. Firma meile ettemaksuarvet tasumise kohta septembris ei esitanud vaid esitas nüüd oktoobris kui kogu summa sai tasutud. Kas võime siiski teatise alusel sisendkäibemaksu maha arvata septembrikuus sellelt osalt, mis tasusime septembris ja oktoobris siis ülejäänult osalt (septembris tasusime oluliselt suurema osa kui oktoobris). Kuigi seaduse järgi peaks nad meile ettemaksu tegemisel arve väljastama aga Firma vastas, et nemad enam midagi ringi ei tee, nii jääb nagu on.

Vastus - 19.10.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sisendkäibemaksu saab septembris maha arvata, kui ettemaksuteatises on käibemaksu arvestus, sel juhul vastab see arve nõuetele. Kui ettemaksuteatis ei vasta arve nõuetele ja müüja keeldub arvet esitamast, on ta rikkunud KMS § 37 tulenevaid kohustusi ja ostjal on õigus nõuda müüjalt kahju hüvitamist (nt täiendav finantskulu ühe kuu eest km summa ulatuses – näiteks kui te olete kasutanud sel perioodil arvelduskrediiti, on kahju väga lihtsalt tuvastatav).