iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1624

Küsimus

Osaühing tasus elektrivõrku liitumise eest Eesti Energiale liitumistasu, eesmärgiga edasi müüa elektrit hoone omanikule. Liitumistasu arvelt arvati käibemaks tagasi. Kuna hoone vahetas omanikku ja uus omanik soovib elektrienergiaga otse arveldada, siis ta on nõus hüvitama liitumistasu. Kas see liitumistasu hüvitamine on osaühingule maksustatav käive, sest arvas kunagi käibemaksu tagasi või on see kulude hüvitamine ja ei pea käibemaksu arvestama. Kuidas on õige?

Vastus - 22.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tasu eest antakse üle mingeid õigusi või hüvesid, siis on KMS mõistes tegemist teenuse osutamisega (KMS § 2 lg 3 p 2: teenus on ettevõtluse korras hüve osutamine või õiguse, sealhulgas väärtpaberi võõrandamine, mis käesoleva lõike punkti 1 kohaselt ei ole kaup, ning tasu eest majandustegevusest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine) ning see maksustatakse üldkorras.

Kulude hüvitamine eeldab teise isiku nimel ja arvel tegutsemist. Praegusel juhul sellist alust ei esine. Kulude hüvitamine ei oleks käive.