iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1603

Küsimus

"Ettevõtte" hoonele esitatakse kindlustusteenuse arve, "ettevõte" esitab arve edasi allrentnikule. Kindlustusteenusele ei lisandu käibemaks, kas see võib meile tekitada proportsionaalset käibemaksu arvestuse kohustust? Või oleks õigem selline kulu allrentnikule edasi esitada hüvitusnõudega?

Vastus - 01.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kulude hüvitamine eeldab, et üürnikult (rentnikult) nõutakse sisse tasu üürniku nimel ja üürniku arvel tehtud kulutuste katteks. St üürniku poolt kindlustusmakse tasumise kohustus peab tulenema mitte üürilepingust, vaid kindlustuslepingust. Vastasel juhul on tegemist kauba/teenuse edasimüügiga.

Edasimüügi puhul on küsimus selles, kas kindlustuskulu moodustab koos üüriga (rendiga) segatarne ja on maksustatav peasoorituse (üür, rent) sätete alusel või saaks neid eraldi teenustena käsitada ja vajadusel seega eraldi maksustada (kindlustus maksuvaba, kuid üüri/rendi puhul lubab KMS § 16 lg 3 teatud juhtudel maksustamist). See sõltub paljuski poolte kokkuleppest.

Esmalt peaks vaatama, kas KMS § 32 lg 1 kaudu, mille kohaselt maksustatava käibe ja kogu käibe suhe ümardatakse ülespoole sajandikeni ehk täisprotsendini, võimaldaks osalist mahaarvamist vältida. Kui arvestuse kohustus siiski tekib, siis on võimalik leppida kokku, et üür (rent) hõlmab ka kõrvalkulusid (kasvõi nt ainult kindlustuse osas) ning sellisel juhul toimub maksustamine samal alusel nagu üüri (rendi) puhul, kuna kindlustus on lülitatud üüri (rendi) maksustatava väärtuse koosseisu.

Teema kohta vt ka artikleid:

Lasse Lehis. Vahendamise, komisjonimüügi ja edasimüügi käibemaksuarvestus. – MaksuMaksja, 2005, nr 6/7, lk 26-33.

Lasse Lehis. Kuidas maksustatakse segatarneid ehk kuidas kaubast saab teenus ja teenusest kaup. – MaksuMaksja, 2005, nr 8, lk 20-24.