iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2110

Küsimus

Sõlmisime kliendiga lepingu, lepingus oli fikseeritud, et kui klient loobub tehingust, on ta kohustatud maksma leppetrahvi. Nüüd vormistasime kliendile leppetrahvi kohta arve, aga klient nõuab, et see summa peab sisaldama ka käibemaksu. Samas ju puudub üldse alus leppetrahvile käibemaksu lisada?

Vastus - 30.10.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Leppetrahvi kohta arve esitamine võib teie kliendile olla segadusttekitav. Üldiselt väljastatakse arve siis kui ettevõtluse käigus müüakse kaupa või teenust (käibemaksuseaduse § 37 lg 1). Mistahes maksenõude nimetamine "arveks" ei tekita käibemaksu kohustust. Käibemaksu maksmise kohustuse alused tulenevad käibemaksuseadusest, mitte ühegi dokumenti pealkirjast.

Leppetrahvi maksmise kohustus ei ole seotud käibega vaid on lepingu rikkumisest tulenev nõue (võlaõigusseaduse § 158). Käibemaksuga seda kindlasti ei maksustata. Soovitav oleks trahvinõue pealkirjastada sobivamalt: nt "leppetrahvi nõue", "lepingust loobumisest tulenev trahvinõue", "leppetrahvi teatis" vms.

Kui Teie klient siiski siiralt soovib Teile 20% võrra rohkem leppetrahvi maksta, võite talle ju vastu tulla. KMS § 38 lg 1 kohaselt olete kohustatud arvel näidatud käibemaksu riigile ära maksma, kuid kliendil ei teki õigust seda käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata, sest mahaarvamise eeldus (kauba või teenuse soetamine ettevõtluse tarbeks) pole täidetud. See teadmine peaks tulevikus Teie kliendi agarust ehk veidi ohjama.