Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 1655

Küsimus

Korter maja ostab majale haldusteenust OÜ-lt. Maja kogub endale nn. remondifondi. Iga aasta lõpus tehakse otsus, kas koguda veel raha või raha eest osta majale vajaminevat teenust. Kui OÜ on alates 01.01.2009 lisanud nn. remondifondile käibemaksu 20%, kas talitab õigesti?

Vastus - 02.03.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimus on selles, kas remondifondi tehtavaid makseid saab käsitada kauba või teenuse eest kellelegi tehtava ettemaksena või mitte.

Üldiselt korteriühistu enda remondifondi ühistu liikmetelt kogutav raha ei ole tavaliselt kauba ega teenuse eest tehtav ettemakse ning käibemaksuga sellel puutumust ei ole.

Kui ühistu tellib kelleltki teenust, siis esitab teenuse osutaja (kui ta on käibemaksukohustuslane) arve käibemaksuga (kui käive on maksustatav) ja remondifondist eraldatakse summa, mis katab nii teenuse maksustatava väärtuse kui ka käibemaksu osa.

Teie puhul tuleks vastata küsimusele, kas fondi makstav raha on vältimatult haldaja oma või ta lihtsalt kogub seda ning korteriomanikud võivad ka otsustada, et nad ei soovi teenust ja paluvad raha tagastada – st kas see on kauba võõrandamise või teenuse osutamise eest tehtav ettemaks või mitte.

Kui haldaja lihtsalt kogub raha, siis võiks käibe toimumise ajaks (st ajaks, mille seisuga see loetakse ettemaksuks ja teisel poolel tekib maksukohustus) olla otsuse vastuvõtmine, millega määratakse fondi kasutamine teenuste/kaupade tellimiseks sellelt isikult, kes raha kogus ja selles ulatuses, mille osas kasutuskorraldus tehti. Seejärel võiks teenuse osutaja esitada käibemaksuga arve eraldatud summale (arvestades, et see kataks ka käibemaksu osa).

Kui koheselt on teada, et haldaja osutab teenust, siis on ka koheselt tegemist ettemaksuga ning siis kogutakse ka raha kokku arvestades tekkivat käibemaksukohustust (eeldades, et osutatavaid teenuseid maksustatakse käibemaksuga).

20% standardkäibemaksumäär kehtib alates 01.07.2009, enne seda kehtis 18%. KMS § 29 lg 13 nõuab selle maksumäära kohaldamist, mis kehtib siis, kui käive tekib. Ettemaksu puhul tekib käive ettemaksu laekumisel.

Vt selle kohta MTA selgitusi siit: http://www.emta.ee/index.php?id=25431