iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: Maksu deklareerimine ja korrigeerimine

Vastatud: 08.10.2020
Ettevõte müüb vara, ostjal hetkel puudub finantseerimiseks kogu raha. Leppisime kokku makse 2 osas. Ostjal on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus, müüjal käibemaksu tasumise kohustus. Kas võib toimida selliselt, et mõlemad firmad deklareerivad tehingu samas kuus ja ostja teeb taotluse käibemaksu enammakse ümberkandeks meie firmale, mis läheks siis meie tasumisele kuuluva käibemaksu...
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2018
Ettevõttel oli perioodil august-november maksuvaba käive. Kasutasime proportsionaalset meetodit. Kuna uuel aastal maksuvaba käivet enam ei ole, kas oleme kohustatud ka 2019. a arvestama aastalõpu seisuga leitud proportsiooni üldkulu arvetelt või seda kohustust pole, sest maksuvaba käivet enam ei esine?
Loe vastust
Vastatud: 05.01.2016
Asutus kandis maha 30.11.2015 ATV, mis oli soetatud 03.2013. Avarii tagajärjel ja ekspertiisi tulemusel tunnisati ATV taastamiskõlbmatuks. Kuna oli sõlmitud kindlustus, siis korvati meile kahju ja toimus mahakantud ATV üle andmine kindlustusfirmale. Ostu korral olime sisendkäibemaksu tagasi küsinud 30%, kuna masinat ei kasutatud 100% ettevõtluse tarbeks.Kas meil tekib kohustus sisendkäibemaksu...
Loe vastust
Vastatud: 17.06.2015
Ettevõte rendib välja varasid teisele ettevõttele. Rendi maksmiseks tehtud ettemaks , mis katab rendi kuni 2016 aastani. Nüüd kokkulepe, et ettevõte 2 ostab need varad ära. Lõpetame rendilepingu. Vara müüki kajastame lahtris 9 kui erikorra alusel maksustatavat kinnisasja müüki. Kuidas peaksime kajastama rendi lõpetamist KMD-s. Kui muud käivet ei ole,...
Loe vastust
Vastatud: 20.02.2014
Kui olen võõrandaja kolmnurktehingus, millise VAT koodi ma pean panema VD aruandele: kas selle, kellele esitan arve või selle, kuhu saadan kauba? Kui pean panema maksja koodi, kas mul on sihtaadressaadi VAT ka vaja teada?
Loe vastust
Vastatud: 11.10.2013
Ettevõttele esitati augustis ruumide eest proportsiooni alusel kommunaalteenuste arve, mille meie allrentnikule edasi esitasime. Samas arve ei olnud koostatud tegeliku tarbimise alusel ja kommunaalettevõte koostas kuu aega hiljem kreediti, samas vormistas ise selle augustisse, meie saime kätte septembri lõpus. Nüüd tekkis olukord, kus meil septembris muud käivet ei olnud ja...
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2011
Palun selgitust sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise suhtarvu leidmiseks. "Maksuseadused" 3.kd lk.294 "Suhtarv ümardatakse alati ülespoole täisprotsendini. See hoiab ära suhtarvu rakendamise vajaduse juhtudel..." Kas 0,1%=1%?
Loe vastust
Vastatud: 05.08.2009
Ettevõtja vahetab elamispinna äriruumi vastu. Kas vahetustehing (elamispinna väärtus) kajastatakse käibemaksudeklaratsioonis maksuvaba käibe alla ikka nii nagu oleks toimunud müügitehing.
Loe vastust
Vastatud: 17.04.2009
Millisel käibedeklaratsiooni real tuleb deklareerida töötaja poolt sõiduauto omatarbeks kasutamise (erisoodustuse) käibemaksu summa?
Loe vastust
Vastatud: 09.01.2009
Kas kinnisvarainvesteeringuna arvel oleva kinnisasja müük võetakse arvesse käibemaksu proportsiooni arvestamisel? Tegemist ühekordse tehinguna (ettevõtja ei tegele kinnisvara ostu-müügiga vaid olude sunnil soetati 2 a tagasi kinnisvara, mis 2008. a müüdi).
Loe vastust
Vastatud: 21.04.2008
Ettevõte tegeleb kasutatud autode ostu-müügiga. Rakendatakse käibemaksu seaduse § 41 erikorda. Küsimus seoses auto järelmaksuga müügi korral, kui auto tagastakse ostja poolt võlakohustuse mittetäitmisel: Ettevõte müüb auto järelmaksuga. Ostu-müügilepingut koheselt ei sõlmita ega ARK-s ümber ei vormistata, vaid tehakse "järelmaksu leping". Raamatupidamises kajastan müügi koheselt, kuna auto on kliendile üle...
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2007
Maksuamet kustutab ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist, kuna 2006.a. augustist tänaseni ei ole ettevõttes majandustegevust. Ettevõte omab ühte korterit, mis on soetatud 2001.a. ja selle korteri renoveerimiskuludelt on küsitud tagasi käibemaks (plaan oli kasutada korterit firma kontorina, samas on seda korterit üüritud majutuse eesmärgil). On ostetud ka inventari, millelt käibemaks tagasi küsitud....
Loe vastust
Vastatud: 06.09.2007
2005. a 30. septembril esitasime ühele EL liidu liikmele transpordikulude kohta Tallinn-Taani arve koos käibemaksuga. Müügiarve aluseks oli meile Eesti transpordifirma poolt esitatud transpordiarve, mis oli samuti koos käibemaksuga. Kas käibemaks antud arvetel on õige? Või oleks pidanud need arved olema ilma käibemaksuta? Kui oleks pidanud olema ilma km-ta, siis...
Loe vastust
Vastatud: 08.08.2007
Eesti ehitusettevõtte pidi registreerima ennast Soomes käibemaksukohuslaseks ja peab esitama Soome maksuametile ka käibedeklaratsiooni. Küsimus on, et kas nüüd peab siis ettevõtte esitama käibedeklaratsiooni nii Eestile deklareerides ühendusesisese käibe 0% ja sama käibe ka Soome maksuametile, kus tal on 22% maksumäär. Samas ettevõttel püsivat tegevuskohta ei ole Soomes.
Loe vastust
Vastatud: 20.10.2006
Käidedeklaratsioonis lahtris 5 tuleb näidata ettevõtluse tarbeks soetatud põhivara sisendkäibemaks. Kas tuleb seal näidata ka lõpetamata ehitiste ja põhivara ettemaksete sisendkäibemaks? Kui "jah" ja seda ei ole näidatud, siis kas peab parandama kõiki deklaratsioone?
Loe vastust
Vastatud: 25.07.2006
KM-i kohustuslane omandas 1995. a hoonestusõiguse (sisendkäibemaks arvati soetamisel maha). Praeguseks momendiks pole hoonestusõigust teostama hakatud (ühtki tööd pole alustatud ega sellega ka väljundkäivet tekitatud) ning KM-i kohustuslane soovib selle müüa. Vastavalt kehtiva KMS § 46 lg-le 5 pikenes 01.05.2004. a ümberarvutamise periood 10 kalendriaastani alates kinnisasja kasutusele võtmisest oma...
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2006
Aasta saldode inventeerimise käigus tuli ilmsiks üks kreeditarve, mida ei olnud km arvestuses kajastatud. Kreeditarve oli esitatud meile märtsis, saime aga teada nüüd. Millises perioodis kajastada, kas märtsis 2005 või nüüd jooksvalt?
Loe vastust
Vastatud: 26.01.2006
FIE soovib tuua Rootsist masina, mille maksumus on ca 50.000 EEK. Kas tal oleks soodsam registreerida end piiratud km kohustuslasena (Rootsis ju km 25%) või sooritama mingid muud operatsioonid? Kui tal enam sarnaseid tehinguid ei teki, kas peab esitama ainult selle ühe tehingu kohta KMD? Ja kas on mõtet end...
Loe vastust
Vastatud: 19.01.2006
Rahandusministri 30.03.2004a. määrus nr.39§3p2 ja p3. On ostetud ehitise tarbeks materjale ja kaupu hoonesse kontoriruumi ehituseks ja hoone(garaaz)vee ja küttesüsteemi tarvis.Kui ei ole tõstetud ehitise raamatupidamislikku väärtust,kas on vaja sisendkäibe-maksu korrigeerida aasta lõupus?Kui ja,kas arvestatakse aasta maksusta-tava käibe ja maksuvaba käibe proportsiooni sisendkäibemaksu täpsustamisel või määruse §3p3 järgi 1/10 sisendkäibemaksu...
Loe vastust