iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1197

Küsimus

Kas kinnisvarainvesteeringuna arvel oleva kinnisasja müük võetakse arvesse käibemaksu proportsiooni arvestamisel? Tegemist ühekordse tehinguna (ettevõtja ei tegele kinnisvara ostu-müügiga vaid olude sunnil soetati 2 a tagasi kinnisvara, mis 2008. a müüdi).

Vastus - 09.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 32 lg 2 kohaselt ei võeta maksustatava käibe ja kogu käibe suhte arvutamisel arvesse põhivara võõrandamist, kaasa arvatud juhul, kui maksukohustuslane on käesoleva seaduse § 16 lõike 3 kohaselt kauba maksustatavale väärtusele käibemaksu lisanud. Samuti ei võeta arvesse juhuslikku käesoleva seaduse § 16 lõike 2 punktis 6 ja lõikes 2.1 nimetatud teenuste osutamist ega juhuslikku kinnisasja kaubana võõrandamist.

Kinnisvarainvesteering on põhivara eriliik ja sätte rakendusalaga seega hõlmatud.

Juhusliku iseloomuga käivete kohta vt ka Riigikohtu praktikat asjas [url=http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-74-04]nr 3-3-1-74-04[/url].