iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 297

Küsimus

KM-i kohustuslane omandas 1995. a hoonestusõiguse (sisendkäibemaks arvati soetamisel maha). Praeguseks momendiks pole hoonestusõigust teostama hakatud (ühtki tööd pole alustatud ega sellega ka väljundkäivet tekitatud) ning KM-i kohustuslane soovib selle müüa. Vastavalt kehtiva KMS § 46 lg-le 5 pikenes 01.05.2004. a ümberarvutamise periood 10 kalendriaastani alates kinnisasja kasutusele võtmisest oma ettevõtluses (seda juhul, kui maksukohustuslane on seaduse jõustumisel seda oma ettevõtluses kasutanud vähem kui viis kalendriaastat). Küsimus - mida tähendab kinnisasja ettevõtluses kasutusele võtmine KMS-i tähenduses ja kas siis käesoleval juhul ei tule hoonestusõiguse müügil sisendkäibemaksu ümberarvestust teha.

Vastus - 25.07.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1995 aastal kehtinud käibemaksuseaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=28578) § 2 punkti 2 kohaselt ei olnud kinnisasjad ja ka hoonestusõigus käibemaksuseaduse mõistes üldsegi käive- seega seda tehingut km ei maksustatud ja sisendkäibemaksu maha arvata ei saanud.

Sisendkäibemaksu sai maha arvata vaid kaupadelt ja teenustelt, mis soetati selle hoonestusõiguse tarbeks. Sisendkäibemaksu ümberarvestus tuli teha juhul, kui ehitis müüakse enne 5 aastast kasutust. Seega sai teie tähtaeg läbi 2000.a ja hetkel kehtiva käibemaksuseaduse rakendussätted asjasse ei puutu.

Kokkuvõtteks võite oma hoonestusõiguse müüa käibemaksuvabalt.