iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 772

Küsimus

Maksuamet kustutab ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist, kuna 2006.a. augustist tänaseni ei ole ettevõttes majandustegevust. Ettevõte omab ühte korterit, mis on soetatud 2001.a. ja selle korteri renoveerimiskuludelt on küsitud tagasi käibemaks (plaan oli kasutada korterit firma kontorina, samas on seda korterit üüritud majutuse eesmärgil). On ostetud ka inventari, millelt käibemaks tagasi küsitud. Kuidas peaks viimases käibedeklaratsioonis arvutama käibemaksu tagasimakse. Kas tagasi tuleb maksta kogu sisendkäibemaks, mis on küsitud tagasi inventari ostult ja remondilt. Kas teenuste ja nt. Elamuühistu arvetelt küsitud käibemaksu ei pea tagasi maksma.

Vastus - 08.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on ilmselt põhivaraga (kinnisasi). Sellega on seotud mitmeid probleeme ja riske.
Esiteks, kui isik kustutatakse käibemaksukohustuslaste registrist, siis sellisel juhul kuulub kohaldamisele KMS § 29 lg 10 – „registrist kustutamisel tasub maksukohustuslane käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu ta on soetamisel maha arvanud. Kauba maksustatav väärtus on selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind. Sätet ei rakendata põhivara suhtes“.
Kuigi tegelikult peaks see säte viima maksukohustuslase selleni, et põhivara puhul teostataks sisendkäibemaksu ümberarvestus sarnaselt KMS §-ga 32, siis praktikas tähendab see seda, et põhivara suhtes ümberarvestust tegema ei pea. Rahandusministeerium viitab aga käibemaksuseaduse kommentaarides, et ümberarvestus tuleb teha KMS § 32 alusel.
KMS § 29 lg 10 on omatarbe erijuhtum – võõrandamist ei toimu, kuid ettevõtluses kasutamine lõpetatakse (ettevõtlusel on KMS-is teine tähendus, sisuliselt toimub kauba tarbimissfääri sisenemine). KMS § 32 räägib aga maksuvaba käibe tarbeks kasutamisest ning võõrandamisest (mida KMS § 29 lg 10 puhul ei toimu). Seetõttu ei pea EML õigeks registrist kustutamise puhul KMS § 32 kohaldamist. Eelmises seaduses oli selle jaoks erisäte, kuid praeguses mitte (vt vana seaduse § 23 lg 7).
Isegi, kui lükata lahendus KMS § 32 alusel lahendamisele, siis oleks osaliselt (v.a ehk need teenused, mis suurendavad kinnisasja raamatupidamislikku väärtust ning mis on saadud hiljem, KMS § 32 lg 4) ilmselt ümberarvestuse periood niikuinii lõppenud isegi arvestades KMS § 46 lg 5 sätestatut (KMS võimaliku põhiseadusvastasuse kohta vt Lasse Lehis. Käibemaksuseaduse kommentaarid. – Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega, 2007, lk 597).
Selliste kaupade puhul, mis ei ole põhivara ning millelt on sisendmaks maha arvatud, kohaldub KMS § 29 lg 10. Tavateenuste puhul registrist kustutamise puhul ümberarvestust ei tehta.
Kuna küsimus on keeruline, siis peaks tegelikult konkreetseid asjaolusid täpsemalt uurima, et päris täpset vastust anda.
Vt ümberarvestust puudutavat küsimust: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=434