iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 745

Küsimus

2005. a 30. septembril esitasime ühele EL liidu liikmele transpordikulude kohta Tallinn-Taani arve koos käibemaksuga. Müügiarve aluseks oli meile Eesti transpordifirma poolt esitatud transpordiarve, mis oli samuti koos käibemaksuga. Kas käibemaks antud arvetel on õige? Või oleks pidanud need arved olema ilma käibemaksuta? Kui oleks pidanud olema ilma km-ta, siis kas kuidagi saab tekkinud viga ka veel parandada?

Vastus - 06.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui üks Eesti käibemaksukohustuslane teeb kirjeldatud veo (Tallinn-Taani) eest arve teisele Eesti käibemaksukohustuslasele, siis käibemaksuseaduse § 10 lg 2 p 12 kohaselt on käibe tekkimise koht Eestis ja rakendub 18% käibemaksumäär. Kui nüüd Teie müüte selle teenuse edasi – esitate Tallinn-Taani veo eest arve teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele, siis käibemaksuseaduse kohaselt ei ole käibe tekkimise kohaks enam Eesti (KMS § 10 lg 5 p 7), mistõttu KMS § 15 lg 4 p 1 võimaldab Teil seda teenust müüa 0% käibemaksumäära kasutades.

Kuna ilmselt olete 2005. a septembri eest väljundkäivet valesti deklareerinud, tuleks vastav käibedeklaratsioon parandada. Tõenäoliselt ei ole parandusdeklaratsiooni võimalik esitada elektroonselt. Paberkandjal esitate parandatud deklaratsiooni 2005.a septembrikuu kohta, vähendades 18% osa ja suurendades 0% käibe osa vastavalt.

Tuleb silmas pidada, et kuna olete tasunud riigile suurema summa käibemaksu kui maksuseadustes ette nähtud, on õigus see enammakse riigilt tagasi taotleda. Enammakse kohta saab tagastusnõude esitada kolme aasta jooksul alates enammakse tekkimisest (MKS § 33). Maksudeklaratsioone on maksumaksjal õigus parandada kolme aasta jooksul. Kuna see aeg hakkab ümber saama, soovitan paranduse ja tagastusnõude esitada viivitamatult.