iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 713

Küsimus

Tahaksin teada, kuidas käib arvestus ja aruandlus ühe käibemaksu maksukohuslastena registreeritud firmadel.

Vastus - 14.08.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vastava teabe leiate käibemaksuseaduse §-st 26. Ühe maksukohustuslasena registreeritud isikute omavahelistest tehingutest ei teki käivet, kui tehingu tulemusena kauba või teenuse saanud isik kasutab selle täielikult oma maksustatava käibe teostamiseks (KMS § 4 lg 2 p 5). Samas on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus selliste tehingute puhul tagatud (KMS § 29 lg 1).
Ühe maksukohustuslasena registreeritud isikud esitavad käibedeklaratsioonid eraldi, kuid vastutavad käibemaksu tähtaegse tasumise eest solidaarselt (KMS § 26 lg 6). Enammakstud käibemaksu arvestust peetakse kõigi ühe maksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslaste kohta eraldi. Enammakstud käibemaks tagastatakse vastavalt ühe maksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslaste esitatud käibedeklaratsioonidele (KMS § 26 lg 7).