iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2711

Küsimus

Ettevõte rendib välja varasid teisele ettevõttele. Rendi maksmiseks tehtud ettemaks , mis katab rendi kuni 2016 aastani. Nüüd kokkulepe, et ettevõte 2 ostab need varad ära. Lõpetame rendilepingu.
Vara müüki kajastame lahtris 9 kui erikorra alusel maksustatavat kinnisasja müüki. Kuidas peaksime kajastama rendi lõpetamist KMD-s. Kui muud käivet ei ole, kas siis peame kajastama lahtris 1 miinusmärgiga rendi lõpetamist (allesjäänud ettemaksu).

Vastus - 17.06.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui rendileping lõpetatakse ning rendimaksete osas tekib tagasinõudeõigus (ilmselt tasaarvestatakse vara võõrandamisel tekkiva nõudega), siis tuleb jooksvalt teha käibemaksukohustuse osas ümberarvestus, sest teenuse hind muutub jooksvalt (negatiivne käive, tavapäraselt esitatakse ka kreeditarve). Kuna müügi osas tekib ostjal KMS § 41.1 alusel maksukohustus, siis on tõesti ainus võimalus KMD real 1 deklareerida negatiivne väärtus.