iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2449

Küsimus

Ettevõttele esitati augustis ruumide eest proportsiooni alusel kommunaalteenuste arve, mille meie allrentnikule edasi esitasime. Samas arve ei olnud koostatud tegeliku tarbimise alusel ja kommunaalettevõte koostas kuu aega hiljem kreediti, samas vormistas ise selle augustisse, meie saime kätte septembri lõpus. Nüüd tekkis olukord, kus meil septembris muud käivet ei olnud ja tegime ka allrentnikule kreediti (septembri kuupäevaga), mistõttu müügikäive on nüüd miinuses. Kas ka meie oleksime pidanud kreeditid läbi kanda tagantjärgi augustis ja parandama deklaratsiooni või võime esitada deklaratsiooni miinusega?

Vastus - 11.10.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse, KMS § 29 lg 7 sätestab järgmist: Kui maksukohustuslane tühistab kauba või teenuse kohta esitatud arve või esitab kreeditarve pärast kauba või teenuse käibe tekkimise maksustamisperioodi kohta käibedeklaratsiooni esitamist, kajastab nii müüja kui ka ostja sellest tulenevad muudatused arve tühistamise või kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Kreeditarvet võib esitada vaid selles viidatud konkreetse arve kohta.

Viidatud säte ei täpsusta, mis põhjusel kreeditarvet koostatakse, nt kas selle põhjuseks on andmete täpsustamine, vigade parandamine või hilisem kokkulepe hinna muutmise kohta. Seega kui teie saite kreeditarve kätte septembris, võite selle kajastada septembris. Analoogia korras on siis kohaldatav KMS § 31 lg 9, mis näeb ette, et kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olevat arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse.

Viidatud sätetest tulenevalt on täiesti reaalne ja aktsepteeritav olukord, kus mingi kuu käibe või sisendkäibemaksu lahter on negatiivne.