Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 989

Küsimus

Ettevõte tegeleb kasutatud autode ostu-müügiga. Rakendatakse käibemaksu seaduse § 41 erikorda.
Küsimus seoses auto järelmaksuga müügi korral, kui auto tagastakse ostja poolt võlakohustuse mittetäitmisel:
Ettevõte müüb auto järelmaksuga. Ostu-müügilepingut koheselt ei sõlmita ega ARK-s ümber ei vormistata, vaid tehakse "järelmaksu leping". Raamatupidamises kajastan müügi koheselt, kuna auto on kliendile üle läinud. Kuid 4 kuud hiljem ei suuda klient auto eest tasuda ning auto võetakse tagasi. Auto maksumus on nt. 50 000 kr, klient tasus 4 kuu jooksul 10 000 kr. Kuidas peaks nüüd vormistama auto tagastamise ning millal tasuma käibemaksu selle 10 000 kr pealt, mis klient meile eelnevalt maksis?

Vastus - 21.04.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käive tekkis kogu ulatuses kauba üleandmisel, kuid käibemaksukohustust on võimalik korrigeerida.

Käibemaksuseaduse § 29 lg 8 sätestab, et kui kauba käive on toimunud, kuid leping, mille kohaselt kauba omandiõigus läheb kauba lepingujärgsele kasutajale üle lepingu lõppemisel, katkestatakse ning maksukohustuslasena registreerimata ostja tagastab kauba, võib müüja korrigeerida kauba tagastamise maksustamisperioodi eest tasumisele kuuluvat käibemaksusummat ostjale tagastatud käibemaksusumma võrra.

Sätte mõtet selgitab Rahandusministeeriumi kommentaar: „Kuna isik kaupa ei omandanud, vaid üksnes kasutas seda teatud aja jooksul, siis ei olnud isik selle kauba lõpptarbija ning puudus alus kogu müügihinnalt käibemaksu tasumiseks (oli alus üksnes teenuselt (kasutusrent) käibemaksu tasumiseks). Seetõttu peaks müüja isikule osa käibemaksust tagastama, mis müüjale seejärel tagastatakse antud sätte alusel riigi poolt, võimaldades vähendada tasumisele kuuluvat käibemaksusummat.“

See peaks laienema ka sellisele juhtumile, kus müüja ei ole ostjalt kogu käibemaksu sisse kasseerinud, nagu eeldab seaduse tekst.

Kasutatud kauba osas ei ole erandit sätestatud ning KMS § 29 lg 8 on kohaldatav.