Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 365

Küsimus

Käidedeklaratsioonis lahtris 5 tuleb näidata ettevõtluse tarbeks soetatud põhivara sisendkäibemaks. Kas tuleb seal näidata ka lõpetamata ehitiste ja põhivara ettemaksete sisendkäibemaks? Kui "jah" ja seda ei ole näidatud, siis kas peab parandama kõiki deklaratsioone?

Vastus - 20.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tuleb küll. Käibemaks deklareeritakse sellel kuul, millal toimub sisendkäibemaksu mahaarvamine. Vajadus eraldi deklareerimise järele tuleneb KMS § 32 lõikest 4 – põhivara soetamiselt tasutud sisendkäibemaksu tuleb korrigeerida, kui põhivara kasutatakse 5 aasta jooksul kas osaliselt või täielikult maksuvaba käibe tarbeks. Eriti suur tõenäosus maksuvaba käibe tekkimiseks on kinnisvara puhul. Arvestades, et konkreetse kuu käibemaksuarvestust põhivara rida ei muuda (sisendkäibemaksu saab soetamisel kohe täies ulatuses maha arvata), siis ei juhtu midagi sellest, kui te deklareerite varem deklareerimata jäänud summa ühekorraga näiteks põhivara kasutuselevõtmise kuul.