iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 50407

Küsimus

Ettevõte müüb vara, ostjal hetkel puudub finantseerimiseks kogu raha. Leppisime kokku makse 2 osas. Ostjal on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus, müüjal käibemaksu tasumise kohustus. Kas võib toimida selliselt, et mõlemad firmad deklareerivad tehingu samas kuus ja ostja teeb taotluse käibemaksu enammakse ümberkandeks meie firmale, mis läheks siis meie tasumisele kuuluva käibemaksu katteks?

Vastus - 08.10.2020

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui võõrandamisel on tekkinud käive ning väljastatakse korrektne arve, siis toimub nii maksukohustuse deklareerimine kui mahaarvamine samal maksustamisperioodil (KMS § 31 lg 9).

Maksukorralduse seadus lubab tagastusnõude täitmist kolmanda isiku kohustuste katteks. MKS § 106 lg 8: „Tagastusnõude täitmise taotluse esitamiseks õigustatud isiku taotlusel kasutab maksuhaldur tagastusnõuet taotluses määratud ulatuses kolmanda isiku rahaliste kohustuste täitmiseks (§ 105 lõige 8).“

MKS § 105 lg 8: „Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse võib täita kolmanda isiku kaudu, kui maksuseaduses ei ole ette nähtud teisiti. Maksuhaldur on kohustatud kolmanda isiku poolt kohustuse täitmise vastu võtma (§ 106 lõige 8).“

Seega, jah, nii saab toimida.

Meile teadaolevalt rahuldab MTA praktikas sellistel juhtudel tagastusnõude kohe, aga kuna seadus annab MTA–le tagastusnõude rahuldamiseks aega kuni 60 päeva (vt MKS § 106 lg 2), siis juhul, kui nad nõuet kohe ei rahulda, oleks mõistlik esitada ajatamistaotlus koos maksuintressi nullini vähendamise taotlusega. Tähtajaks panna maksuhalduri poolt teise poole tagastusnõude rahuldamise aeg või kui on soov lihtsalt 0% intressiga riigilt laenu saada, siis muu aeg (viimase korral võib olla vajalik lisatagatise esitamine, kui MTA seda vajalikuks peab ja summa on suur).

Igaks juhuks soovitame eelnevalt kontrollida üle, kas tehingut ikka maksustatakse ning ega sellele erikord ei kohaldu (nt ettevõtte või selle osa üleandmine käivet ei tekita, vt KMS § 4 lg 2 p 1; samuti on oluline kinnisvaraga seotud tehingutele teravdatud tähelepanu pöörata, vt KMS § 2 lg 3 p 1, § 16 lg 2 p 3, § 16 lg 3 p 2, § 41.1).