iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: VARIA

Vastatud: 31.05.2023
Kas korteriühistule võib haldus-/remonditeenust pakkuda ka sama kortermaja elanik, kes pakub teenust enda ettevõtte alt? On sellel mingeid erisusi? (Võetud ka mujalt pakkumised aga kortermaja elaniku pakkumine kõige mõistlikum.)
Loe vastust
Vastatud: 12.04.2019
Spordiliit korraldab võistlused ja võistluste seeriate võitja spordiklubi saab auhinnaraha. Kas see teie hinnangul on maksustatav väljamakse või mitte? Mõlemal juhul, siis mis liiki väljamakseks võiks seda liigitada? Taustainfoks nii palju, et et võistlustelt laekub mängijate litsentsitasu, mida ei kvalifitseerita käibeks, sest see on põhikirjaline tegevus.
Loe vastust
Vastatud: 14.12.2018
Kas vanemahüvitis on riigi môistes tulu? Ja kas sellelt peaks maksma ka vastavalt tulumaksu? Hetkel selgub et Maksuameti väitel on tegemist tuluga ning Haigekassa väidab et tegemist ei ole tulu vaid hüvitisega ning seetõttu seda ei saa liigutada tulude alla ning seda ka arvestada sissetulekuna haigurahade arvestamisel. Hetkel emapuhkuselt tööle...
Loe vastust
Vastatud: 06.07.2018
Kuidas toimida, kui firma telefoniteenuste arvel on parkimistasu, aga firmal autot ei ole .Töötaja väidab, et parkis oma auto tööülesannete täitmisel, Kas kanda parkimistasu kulusse või nõuda töötajalt sisse?
Loe vastust
Vastatud: 08.06.2018
Meile teeb arve Kitse Talu FIE (arvel ka nende reg. kood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise reg koodiga). Kas see on seaduslik (nimed muudetud)?
Loe vastust
Vastatud: 11.04.2017
MTÜ põhikirja järgi on otsus vastu võetud, kui poolt on hääletanud 2/3 koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest. Meie olukorras otsuse osas hääletajaid oli 28, kus poolt hääletas 19 liiget, vastu hääletas 8 liiget ja erapooletu oli 1 liige. Kui nüüd matemaatiliselt leida 2/3 häälte arv, oleks tulemus 28/3*2=18,67 Kas on seaduslikult...
Loe vastust
Vastatud: 29.03.2017
Meie firma töötajal (kliendikoolitaja) on ka oma firma. Tema teostatud tööde kohta esitame meie oma klientidele arveid, milles kajastuvad ka tööd, mida ta teeb väljaspool meie tööaega e oma firma "alt". Tasume viimaste eest talle tema esitatud arvete järgi. St kliendid tasuvad meile ja meie talle. Kas see on korrektne...
Loe vastust
Vastatud: 20.02.2017
Leppisime füüsilise isikuga telefoni teel kokku teenuse osutamises ja selles, et saadame ettemaksu arve elektronpostiga. Isik pole arvet tasunud. Kas meil on õigus saata meeldetuletus ja arve koos viivisega? Kas viivis on lubatud lisada, kui meil ei ole kirjalikku kokkulepet ja arve ei ole osutatud teenuse kohta, vaid ettemaksu kohta?
Loe vastust
Vastatud: 09.10.2015
Korteriühistu kojamees on ühtlasi ka ühe korteri omanik ning on ühistule haldamise eest võlgu. Kas on korrektne teha iga kuu tasaarveldus tema netopalga ja võla vahel kuni võla tasumiseni? Kui jah, siis kuidas tuleb deklareerida igakuine tasu TSD-l? Sõlmitud on töövõtuleping.
Loe vastust
Vastatud: 17.06.2015
Äriregistri andmetel on MTÜ-l juhatuse liikmed, kes vastutavad võrdselt ühingu eest. Aga ühingu siseselt on määratud juhatuse esimees. Kas juhatuse esimees saab allkirjastada lepinguid (klientidega, töötajatega jne)kui juhatuse esimees või peab allkirjastama kui juhatuse liige?
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2014
Kui isikule makstakse juhatuse liikme tasu (üle sotsm.min), kas see läheb tulevikus pensioni arvestamise hulka ning arvestatakse haigestumise korral haigusrahade hulka ja vanemahüvitise hulka?
Loe vastust
Vastatud: 05.03.2014
Ettevõttele kuulub maatükk, millel asub mets. Tormi käibus oli tekkis suurel hulgal tormimurdu, kui nüüd ettevõte müüb sellel ümbruskaudsetele eraisikutele. Kas peame samuti sellest MTA teavitama? Kas teavitus tuleb edastada enne tehingut? Kas käibemaksuga maksustamisel toimub tavapäraselt? Metsamaterjali müük pole ettevõtte põhitegevus.
Loe vastust
Vastatud: 05.06.2013
Millal tekib käive ja käibemaksu tasumise kohustus,kui kinkekaardi müüja esitab ostjale arve konkreetselt määratud kauba või teenuse nimetusega, mida selle kaardil toodud vääringus lunastamisel tarbida saab, kuid määramata on vaid üksnes tarbimise aeg? Kas käibe toimumise varasem aeg (nt. krediitkaardiga makse)tähendabki müüja jaoks toodud tehingu korral maksukohustuse tekkimise aega ja...
Loe vastust
Vastatud: 14.09.2012
Firmal on kinnistu koos õuealaga,mida valvavad-turvavad koerad. Kas koeratoitu saab käsitleda ettevõtlusega seotud kuluna või ei? Kas maksuamet on selles küsimuses kuskil oma seisukohta-arvamust avaldanud?
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2011
Kui töötajale on määratud tähtajaline töövõimetuspension, siis kas selle aja eest on töötajal õigus saada 7 puhkusepäeva lisaks? Kui jah, siis kas puhkus on 7 päeva või sõltub pikkus töövõimetusperioodist?
Loe vastust
Vastatud: 22.07.2009
Küsimus on riigisisese lähetuse kohta. Kas Maksumaksjate Liit sooviks pöörduda (või on ta juba seda teinud) näiteks õiguskantsleri poole küsimusega, et miks ikka võeti ära tulumaksuvabastus riigisisestelt lähetustelt. Minu küsimused tekivad seoses sellega, et koheldakse ebavõrdselt töötajaid, kes on välis- või siselähetuses ning samuti ettevõtjaid, kelle töötajad elavad objektide läheduses...
Loe vastust
Vastatud: 04.05.2009
Hetkel oman üksinda osaühingut, mille tegevusalaks on ehitus, kuid kuna tööd ei ole, siis püüan leida muid tegevusi. Kogemusi on palju autode vallas, seega võiks välismaalt tuua autosid. Küsingi seda, et missugused maksud pean ma maksma selle äri pealt? Oletame, et saan välismaalt auto kätte 100 000 krooniga ja müün...
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2009
Olen hetkel vanemahüvitise saaja (töötasin riigiasutuses). Samal ajal olen paralleelselt olnud aastaid FIE. Kas vanemahüvitise saamise ajal on mul õigus FIEna sissetulekuid saada ilma, et see vähendaks vanemahüvitist? Kas kuskil on see seaduses must-valgelt kirjas, sest praegu räägivad pensioniamet ja maksuamet erinevat juttu.
Loe vastust