Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 3002

Küsimus

Kas vanemahüvitis on riigi môistes tulu? Ja kas sellelt peaks maksma ka vastavalt tulumaksu?
Hetkel selgub et Maksuameti väitel on tegemist tuluga ning Haigekassa väidab et tegemist ei ole tulu vaid hüvitisega ning seetõttu seda ei saa liigutada tulude alla ning seda ka arvestada sissetulekuna haigurahade arvestamisel.
Hetkel emapuhkuselt tööle naasnud töötajal ei arvestata vanemahyvitist tulude hulka ning lapsega koju haiguslehele jäädes (mida esimesel aastal lapse lasteaeda pannes juhtub väga tihti) arvestatakse haigusrahasid miinimumpalga järgi, mis on olematu summa.
Kas sellisel juhul peaks vanemahüvitis olema tulumaksu vaba?

Vastus - 14.12.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimus on erinevates seadustes kasutatavates mõistetes ja nende eesmärkides. Vanemahüvitis on tulumaksuseaduse mõistes tulu ja seda maksustatakse tulumaksuga (§ 19 lg 2).

Haigusrahade määramine ja maksmine toimub aga ravikindlustuse seaduse alusel. Ravikindlustus on sundkindlustus. Ravikindlustuse puhul on eesmärgiks kindlustusjuhtumi tõttu saamata jäänud palgatulu (sotsiaalmaksuga maksustatav tulu) hüvitamine.

Kuna ajutise töövõimetuse tõttu ei jää saamata mitte vanemahüvitis, vaid palgatulu, siis on ka loogiline, et ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamisel ja määramisel lähtutakse hoopis sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, mitte hüvitistest (ravikindlustuse seaduse § 50 lg 1 ja § 55).

Seega, tõepoolest, vanemahüvitist haigekassa arvesse ei võta, kui hakkab arvutama ajutise töövõimetuse hüvitist. Erinevatel seadustel on seega erinevad eesmärgid ja see, et miski on tulumaksuga maksustatav, ei tähenda automaatselt, et seda arvestataks haigushüvitiste puhul.

Samas, EML on teiega nõus, et sotsiaalsest aspektist oleks sellise näite puhul õige ja õiglane vastavat korda muuta – nt lähtuda hüvitise arvutamisel mingist muust perioodist (nt enne dekreeti jäämist teenitud palgatulust vms) või muudest alustest. See eeldab paraku seaduse muutmist.