iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1954

Küsimus

Kui töötajale on määratud tähtajaline töövõimetuspension, siis kas selle aja eest on töötajal õigus saada 7 puhkusepäeva lisaks? Kui jah, siis kas puhkus on 7 päeva või sõltub pikkus töövõimetusperioodist?

Vastus - 16.11.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töövõimetuspensionäri puhkust reguleerib töölepingu seaduse § 57 (https://www.riigiteataja.ee/akt/13319829), mille kohaselt eeldatakse, et töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel saava töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva (töövõimetuspensionäri põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.

Seega, kui isik on töövõimetuspensionär, on tema puhkus automaatselt 35 kalendripäeva (kui ta on tööandjat teavitanud töövõimetuspensioni saamisest). Nende 7 päeva eest makstava puhkusetasu hüvitatakse riigieelarvest (TLS § 66 lg 1). Selleks peate tegema aga avalduse Sotsiaalkindlustusametile.