Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: VARIA

Vastatud: 30.12.2008
Null käive ja maksud. Paluks asjatundjate arvamust. Osaühingul on kolm töölist (kaks tükitöölist ja üks tegevjuht) ja üks omanik. Tegutseb teenindussfääris. Teenuse osutamine on litsentseeritud. Litsents väljastatud 1997 ja on tähtajatu. Uute seaduste järgi saab sama litsentsi ainult tähtajalise ja päris suurte kuludega (ca 20000 eek). Tekkinud majanduslikus olukorras on...
Loe vastust
Vastatud: 24.03.2008
Füüsilisel isikul jäi vana "firmaga" seoses suurem maksuvõlg riigile. Isiku ametlik palk on nüüd uues töökohas 22 000 neto, kui suures ulatuses on õigus kohktutäituril palgast kinni pidada, kas isikul võib olla liisinguid, ja kui palju on lubatud kulutada palgast eluasemele teades ju et üürid küündivad 10 000 kanti?
Loe vastust
Vastatud: 17.03.2008
Oü tegi füüsilisest isikule korteri väljaehituse maksumuses 285 557, nüüd selgus, et tellijal puudub reaalne võimalus võlanõue tasuda lähima 2 aasta jooksul. Seejuures jääb riigil saamata teatavad maksud kuni võlanõude täimiseni. Kas saab maksuamet otse pöörduda füüsilise isiku (tellija poole) võlanõudega, või ei ole ses asjas Oü mingit abi loota...
Loe vastust
Vastatud: 19.02.2008
Kuidas arvutatakse vanemahüvitist Füüsilisest isikust ettevõttjatele. Fie 2007 aasta puhastulu on 200 000 krooni ja laps sünnib oktoobris 2008.
Loe vastust
Vastatud: 18.02.2008
Küsimus puudutab eelmisel aastal sots.m. maksustavat tulu mittesaanut. (koolilaps) Vanemahüvitise seadus paragr. 3 p 6 ütleb, et "hüvitise määr ei või olla väiksem kehtivast määrast ega eelmisel kalendriaastal kehtinud kuupalga alammäärast...".so. 3600.- Tegelikult maksti 2690.- ka jaanuari 2008.a. eest Sotsiaalkindlustusametist vastati päringule, et hüvitise määr kehtib ainult 2008.a. emaks saanutele....
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2008
Kas toidukäitleja igaaastane riigilõivu tasumise kohustust on muudetud. Ei leia seda enam maksukalendritest. Kui mäletan õigesti oli see tähtaeg 17. jaanuar.
Loe vastust
Vastatud: 21.12.2007
Kui firma sooviks valida oma müügikampaania preemiatooteks näiteks mõne alkoholi (ostad niipalju paberit saad shampusepudeli), kas sellisel juhul peab nimetatud firmal olema alkoholiga kauplemise luba?
Loe vastust
Vastatud: 26.11.2007
Õpetaja sünnitab mai lõpus. Teda pandi eksamineerijate nimekirja (juuni lõpp juhul kui saab tulla). Kas ta tohib palka saada selle päeva eest, eeldates, et on haiguslehel? Kas tohib tööl käia, kui saad emapalka?
Loe vastust
Vastatud: 11.10.2007
Maksuameti revident nõuab, et firma esitaks talle arvestuse iga kaubakoorma (puit, ostetud Lätist) kohta, et kuhu ja kellele konkreetselt ostetud materjalid on edasi müüdud. Raamatupidamiseeskirjades on ,et koheselt kasutusele võetavad (edasimüüdavad) matejalid kantakse kulusse soetuse momendil. Küsimus: kas firma on kohustatud materjalide liikumise kohta terve aasta kohta sellise arvestuse maksuametile...
Loe vastust
Vastatud: 06.07.2007
Mis dokumendi alusel remonditööde kulud teisele kaasomanikule esitada, kui remonditööde tegijä ei ole ei Fie ega mingi firma töötaja? Remonditööd iseenesest olid kinnistu säilitamiseks vajalikud kulud. Ma ei saa ju eraisikuna teda palgata ka, et maksaks ära vajalikud maksud ja teeks palgalehe? Korteriühistut ega mingit muud ühistut loodud ei ole....
Loe vastust
Vastatud: 11.06.2007
Mida peaks silmas pidama kodus tegutsev ainuomaniku äriühingule stuudiopinna rentimisel (lisatööjõudu ei kaasata ) Teen rendilepingu, pean maksetelt kinni tulumaksu, deklareerin need. Maksude osas oleks siis kõik korrektne? Kas tuleks osa korterist ehitusregistris muuta mitteeluruumiks? Aga kui omanik soovib hiljem korterit müüa eluruumina? Firmaga üürilepingut ju ei koostata? rendisumma oleks...
Loe vastust
Vastatud: 07.05.2007
Mõni aasta tagasi kehtestati meie poolt müüdavatele kaupadele (taimekaitsevahendid, väetised, söödad) täiendavad kontrollimise maksud. Müüdud koguste pealt peame riigile täiendavalt maksma aastas ligi 3 miljonit krooni. Kas ei peaks ikka riik teostama järelvalvet nende summade eest, mida riigi eelarvest ette nähtakse? Taoline maksustamine on varjatud maksukoormuse tõus meie kõigi jaoks!
Loe vastust
Vastatud: 26.02.2007
Tõstatasite küsimuse, et kommertsapangad arvestavad elamuasemelaenu eurodes ja teenivad nii lisa. Minu lepingu puhul maksan protsendi laenule lisa. Pidasin Eesti Panga mingi asjapulgaga kirjavahetust, et mis raha Eesti Vabariigis siis kehtib, euro või kroon. Tema vastas ,et olen loll ja tehku ma leping nii ,nagu mina tahan. Ma pole veel...
Loe vastust
Vastatud: 19.02.2007
Kumb on vanemahüvitise saajal keelatud hüvitise saamise ajal: kas töötamine või palga saamine? Kui palga saamine, siis kas on lubatud töötamine nii, et palk makstakse välja alles pärast vanemahüvitise lõppemist? Pean silmas sellist palga suurust, mille puhul vanemahüvitist vähendataks või ei makstaks üldse.
Loe vastust
Vastatud: 09.02.2007
01. jaanuarist on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonis ( vorm TSD ) küsimused seotud isikutega sooritatud tehingute ning nimetatud tehingutest tulenevate kohustuste kohta. Mida see peab seal näitama.? Ma ju deklareerin töötasult makstud, või dividendidelt makstud makse ja erisoodustusmakse. Kuidas siia puutuvad seotud osapooled?
Loe vastust
Vastatud: 06.11.2006
kas hambaproteese on võimalik osta järelmaksuga ja kas ka invaliidsuspensionil olev inimene saab mingit soodustust kui ta pole veel vanaduspensioniikka jõudnud?
Loe vastust
Vastatud: 28.10.2006
Kui OÜ müüb elektrienergiat edasi teistele firmadele siis kas on õigus lisada tavapärasele hinnale ka mingi lisaprotsent kulude katteks (paber, tahm, asjaajamised jne.)?
Loe vastust
Vastatud: 28.08.2006
Seoses Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 60, 26.6.6 on alates 01.09.06 kauba ja teenuste hinna ümberarvestamisel aluseks euro Eesti Panga ametlik vahetuskurss (15,6466) Ettevõte osutab valuutavahetusteenust. Kas ka euro ostu-müügitehingu korral tuleb rakendada ametliku vahetuskurssi?
Loe vastust
Vastatud: 03.07.2006
Olen hädas Tsehhi krooni EP kursi leidmisega (17.06.06). Telehansast ja ÄP on-line versioonist ei õnnestunud teada saada. Kuidas taolisele küsimusele praegu ja edaspidi vastust saada?
Loe vastust