iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 923

Küsimus

Kuidas arvutatakse vanemahüvitist Füüsilisest isikust ettevõttjatele. Fie 2007 aasta puhastulu on 200 000 krooni ja laps sünnib oktoobris 2008.

Vastus - 19.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vanamehüvitise seaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12848939) § 3 lg 1 kohaselt arvutatakse ühe kalendrikuu hüvitise suurus hüvitise taotleja ühe kalendrikuu keskmisest tulust. Ühe kalendrikuu keskmine tulu on sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, mis arvutatakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud ühe kalendrikuu keskmise isikustatud sotsiaalmaksu andmete alusel.

VHS § 3 lg 2 kohaselt on ühe kalendrikuu keskmise isikustatud sotsiaalmaksu suurus hüvitise taotleja hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu, välja arvatud töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt ning sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–4 ja 6–11 ning lõike 1.1 alusel makstud sotsiaalmaks, ja kalendrikuude arvu jagatis.

Arvesse võetakse FIE puhul seega reaalselt makstud sotsiaalmaks, seega oleks FIE-del mõistlik ise enda maksukohustus enne aasta lõppu välja arvutada ja ette ära maksta, kui on teada, et järgmisel aastal esitatakse vanemahüvitise taotlus.

Vanemahüvitise kohta leiate põhjalikud selgitused Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0731

Samuti soovitan lugeda 2007. a mai maksumaksjast Mariliis Kannukese artiklit "Sünnitushüvitis, vanemahüvitis ja muud riigipoolsed tähelepanuavaldused", lk 22-26.