iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 964

Küsimus

Füüsilisel isikul jäi vana "firmaga" seoses suurem maksuvõlg riigile. Isiku ametlik palk on nüüd uues töökohas 22 000 neto, kui suures ulatuses on õigus kohktutäituril palgast kinni pidada, kas isikul võib olla liisinguid, ja kui palju on lubatud kulutada palgast eluasemele teades ju et üürid küündivad 10 000 kanti?

Vastus - 24.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Täitemenetlus viiakse läbi täitemenetluse seadustiku alusel (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12810100). Seadus sätestab ka sissetuleku arestimise erisused (alates § 130) ning sissetuleku osa, millele sissenõuet ei pöörata (§ 132).

Vt põhimõtete ja seadustiku kohaldamise kohta ka Riigikohtu praktikat siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-3-08

Kuna küsija ei ole paljastanud oma liikmelisust EML-is, siis tuleb tal õiged vastused viidatud allikatest ise leida.