Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 908

Küsimus

Kas toidukäitleja igaaastane riigilõivu tasumise kohustust on muudetud. Ei leia seda enam maksukalendritest. Kui mäletan õigesti oli see tähtaeg 17. jaanuar.

Vastus - 07.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Toiduseaduse alusel tehtavate riigilõivustatud toimingute loendi ja lõivu tasumise tähtajad leiate riigilõivuseaduse §-dest 212-213.

Riigilõivuseaduse leiate Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=search-form