iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 782

Küsimus

Maksuameti revident nõuab, et firma esitaks talle arvestuse iga kaubakoorma (puit, ostetud Lätist) kohta, et kuhu ja kellele konkreetselt ostetud materjalid on edasi müüdud. Raamatupidamiseeskirjades on ,et koheselt kasutusele võetavad (edasimüüdavad) matejalid kantakse kulusse soetuse momendil. Küsimus: kas firma on kohustatud materjalide liikumise kohta terve aasta kohta sellise arvestuse maksuametile tegema?

Vastus - 11.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Võimalik, et silmas peetakse metsaseaduse § 38 alusel tekkivat kohustust. Metsaseaduse § 38 lg 1 kohaselt on raieõiguse või metsamaterjali müüja ja raieõiguse või metsamaterjali ostja kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta keskkonnaministri kehtestatud vormi kohase teatise. MS § 38 lg 2 kohaselt esitatakse teatis müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks väljastusteatega tähtkirjaga, digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga või e-maksuameti kaudu.
Vt määrust koos lisaga siit:https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12790553&id=12769230