iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 838

Küsimus

Õpetaja sünnitab mai lõpus. Teda pandi eksamineerijate nimekirja (juuni lõpp juhul kui saab tulla). Kas ta tohib palka saada selle päeva eest, eeldates, et on haiguslehel? Kas tohib tööl käia, kui saad emapalka?

Vastus - 26.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui ta on sel ajal sünnituslehel, siis keelab ravikindlustuse seadus tööandjal teda töökohustusi täitma lubada (§ 61 lg 1). Seadus on isegi nii karm, et näeb ette, et keelu rikkumise korral kaotab kindlustatud isik õiguse saada ajutise töövõimetuse hüvitist alates rikkumise päevast.
Õnneks on Tartu Ringkonnakohus ulatanud abistava käe selle sätte (täpsemalt RaKS § 60 lg 2) tõlgendamiseks ning leidnud, et kogu hüvitisest ilma siiski ei jää: http://www.kohus.ee/kohtulahendid/temp/3-06-1499-o.pdf

Teine asi on emapalgaga. Vt selle kohta siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=487

Pikemalt on eri aspektidest võimalik lugeda MaksuMaksjast, 2007, nr 5, lk 22-26.