Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 484

Küsimus

01. jaanuarist on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonis ( vorm TSD ) küsimused seotud isikutega sooritatud tehingute ning nimetatud tehingutest tulenevate kohustuste kohta. Mida see peab seal näitama.? Ma ju deklareerin töötasult makstud, või dividendidelt makstud makse ja erisoodustusmakse. Kuidas siia puutuvad seotud osapooled?

Vastus - 09.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TSD alguses olevad 3 küsimust on vajalikud tulumaksuseaduse § 50 lg 4 rakendamiseks, st kui on tehtud tehinguid seotud isikutega ning kohaldub TuMS § 50 lg 4. Seega, kui esimeses küsimuses soovitakse teada, kas on tehtud tehinguid seotud isikutega, siis sellisel juhul kui tehinguteks on palga maksmine või erisoodustuse tegemine oma töötajale, siis on esimese küsimuse vastus „ei“. Asi on selles, et palk on maksustatav alati TuMS § 13 alusel ning sellelt peetakse tulumaks kinni TuMS § 41 alusel, erisoodustuse puhul tekib aga alati maksukohustus TuMS § 48 alusel. Seega, kui näiteks töötajale anda laenu 0% intressiga, siis ei ole mitte kunagi võimalik rakendada § 50 lg 4, kuna sellisel juhul toimub maksustamine juba § 48 alusel.
Vt ka [url=http://www.maksumaksjad.ee/modules/dms/file_retrieve.php?function=view&obj_id=245]EML selgitustaotlust rahandusministrile[/url].
Vt ka juhiseid MTA veebilehel: http://www.emta.ee/?id=4770