Maksuküsimus: 487

Küsimus

Kumb on vanemahüvitise saajal keelatud hüvitise saamise ajal: kas töötamine või palga saamine? Kui palga saamine, siis kas on lubatud töötamine nii, et palk makstakse välja alles pärast vanemahüvitise lõppemist?
Pean silmas sellist palga suurust, mille puhul vanemahüvitist vähendataks või ei makstaks üldse.

Vastus - 19.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Keelatud ei ole kumbki. Kui sotsiaalmaksuga maksustatav tulu ei ületa kuus 2690 krooni, siis vanemahüvitise suurus ei muutu üldse (VHS § 3 lg 7). Kui sissetulek on suurem kui 2690 krooni, siis vähendatakse hüvitist. Sellisel juhul on hüvitise suuruseks: (hüvitis + tulu)/1,2 – tulu (VHS § 3 lg 7).
Aluseks võetakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud isiku sotsiaalmaksualased andmed (VHS § 3 lg 1), seega kui sissetulekuid vanemahüvitise maksmise perioodil ei ole, siis hüvitise suurus ei muutu. Samas ei soovita EML kellelgi seadust n-ö kuritarvitada.
Vt ka Sotsiaalministeeriumi selgitusi: http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0731
Vt ka Sotsiaalkindlustusameti selgitusi: http://www.ensib.ee/toetused/vanemahyvitisest2007.html