iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1183

Küsimus

Null käive ja maksud.
Paluks asjatundjate arvamust.
Osaühingul on kolm töölist (kaks tükitöölist ja üks tegevjuht) ja üks omanik. Tegutseb teenindussfääris. Teenuse osutamine on litsentseeritud. Litsents väljastatud 1997 ja on tähtajatu. Uute seaduste järgi saab sama litsentsi ainult tähtajalise ja päris suurte kuludega (ca 20000 eek). Tekkinud majanduslikus olukorras on viimase kahe kuuga teenuste tellimine langenud praktiliselt nulli. Päevakorda on tekkinud OÜ sulgemine. Omanik pakub kahele tükitöölisele sulgemise alternatiivina võimalust osta OÜ 1 eek eest endale ja jätkata tegevust ilma juhatajata, et kaotsi ei läheks litsents.
Olen üks selle firma "tükitöölistest" ja töötanud seal 13 aastat. Samas oman poole kohaga ka teist töökohta mittetulundusühingu juhatajana (palgaga alla kehtestatud miinimumpalga). Kui ma ostaksin OÜ välja siis saan aru, et ka ajutiselt 0 käibega firma (OÜ on siiani ka käibemaksukohustlane) peab tasuma töötajate pealt (antud juhul siis jääks kaks töölist) sotsiaalmaksu. Lisaks arvatavasti osta sisse raamatupidamisteenus. Kas on veel mingeid makse (igakuiseid kulusid) null käibega OÜ-l? Kas peaks ennast vormistama põhikohaga tööle hoopis mittetulundusühingusse, et sotsmaks sealt makstaks? Millised on võimalused viia null käibega OÜ igakuised kulud miinimumini? Igatahes olen pandud enda arvates väga raske valiku ette. Lootes, et kehvad ajad on mööduvad, oman vastaval erialal häid oskusi ning vastavaid suhteliselt kalleid spetsiifilisi seadmeid ning OÜ-l on olemas tähtajatu litsents mis tänapäeval väärtuseks omaette oleks soov OÜ-d säilitada, kuid kui käive on ikka null või paar tuhat krooni kuus siis iseenesest mõistetavalt läheks vist OÜ ülalpidamine (alalhoidmine paremateks aegadeks) mulle kalliks ja ülejõukäivaks. Samas OÜ likvideerimisel pole mul mingeid erilisi võimalusi saada isegi mingeid hüvitisi. Null seis. Mida targemad arvavad?

Vastus - 30.12.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kõige soodsam OÜ kulude osas oleks loomulikult töötajad lahti lasta ja osaühing käibemaksukohustuslaste registrist kustutada (välistab igakuise maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse). Sel juhul tuleks OÜ eest esitada ainult aastaaruandeid äriregistrile, mida mittetegutseva ettevõtte puhul saab koostada suhteliselt lihtsas ja lühendatud vormis.

Kui teine töökoht (MTÜ) on nõus maksma teie eest sotsiaalmaksu (2009. aastal 33% 4350 kroonilt), siis on kindlasti mõistlik tööleping osaühingus lõpetada ja sotsiaalmaks maksta teises kohas. Selleks tuleb teisele tööandjale esitada maksuvaba tulu arvestamise avaldus vastavalt TuMS § 42. Mõistet põhitöökoht meil enam ei tunta. Kui teine töötaja uut tööd ei leia ja vajab ravikindlustust, siis tuleb ilmselt tema eest sotsiaalmaksu maksta.

Muidugi tuleb ka arvestada äriseadustikust tulenevat netovara nõuet – kahjumi korral võib teil tekkida vajadus osakapitali suurendamise järele.

Raamatupidamisest. Põhimõtteliselt on võimalik taolist mittetegutsevat äriühingut hallata ja vajalikke dokumente vormistada ilma eriteadmiste ja lisakuludeta, kuid soovitav oleks osta mõni lihtsam raamatupidamise õpik või käsiraamat või paluda mõnel tuttaval raamatupidajal koostada meelespea vajalike toimingute kohta.