Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 961

Küsimus

Oü tegi füüsilisest isikule korteri väljaehituse maksumuses 285 557, nüüd selgus, et tellijal puudub reaalne võimalus võlanõue tasuda lähima 2 aasta jooksul. Seejuures jääb riigil saamata teatavad maksud kuni võlanõude täimiseni. Kas saab maksuamet otse pöörduda füüsilise isiku (tellija poole) võlanõudega, või ei ole ses asjas Oü mingit abi loota va kohtusse pöördumine?

Vastus - 17.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eraõiguslikud vaidlused lahendatakse siiski kohtus, mitte maksuhalduri kaudu.
Kui teenus on füüsilisele isikule osutatud, siis tekib teenuse osutajal käibemaksukohustus sõltumata sellest, millal ja kas ta üldse ostjalt teenustasu saab. Kui kauba puhul oleks võimalik kaup tagastada ja tehing tühistada, siis osutatud teenuse puhul sellist võimalust ei ole.
Maksuamet pöördub ikka selle isiku poole, kellel on tekkinud maksuvõlg. Maksuhalduril on õigus ka kolmandalt isikult vastutusotsusega maksuvõlg sisse nõuda, kuid see ei puuduta tavalisi tsiviilvaidlusi, vastutusotsuse esitamise alused tulenevad maksukorralduse seaduse §-dest 38-41.