iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 617

Küsimus

Mõni aasta tagasi kehtestati meie poolt müüdavatele kaupadele (taimekaitsevahendid, väetised, söödad) täiendavad kontrollimise maksud. Müüdud koguste pealt peame riigile täiendavalt maksma aastas ligi 3 miljonit krooni.
Kas ei peaks ikka riik teostama järelvalvet nende summade eest, mida riigi eelarvest ette nähtakse? Taoline maksustamine on varjatud maksukoormuse tõus meie kõigi jaoks!

Vastus - 07.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on riigilõivuseaduse § 208 lõike 6 alusel makstva riigilõivuga. Riigilõiv on oma olemuselt tasu toimingu sooritamise eest. Kui seda antud juhul ka tehakse (kontrollitoiminguid sooritatakse), siis on riigil põhjust ka lõivu küsida. Samamoodi makstakse audiitorile, raamatupidajale jne tasu. Kui suudaksite ära põhjendada, et sisuliselt midagi ei tehta, siis võiks tõstatada küsimuse lõivu õiguspärasusest, väites, et lõiv on sisuliselt maks ja peaks olema sätestatud maksuseaduses, kuid muul juhul ei näe me põhjust vastuväideteks.