iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 914

Küsimus

Küsimus puudutab eelmisel aastal sots.m. maksustavat tulu mittesaanut. (koolilaps) Vanemahüvitise seadus paragr. 3 p 6 ütleb, et "hüvitise määr ei või olla väiksem kehtivast määrast ega eelmisel kalendriaastal kehtinud kuupalga alammäärast...".so. 3600.- Tegelikult maksti 2690.- ka jaanuari 2008.a. eest Sotsiaalkindlustusametist vastati päringule, et hüvitise määr kehtib ainult 2008.a. emaks saanutele. 2007.a. sünnitanud emadele see ei kehti, viidates paragr. 6 p. 2. Minu arusaamise järgi ei olegi siinkohal tegemist ümberarvutusega, vaid uue määra järgi maksmisega.
Palun Teie arvamust, või infi selle kohta, kuhu pöörduda?

Vastus - 18.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vanemahüvitise seaduse § 3 lg 6 sätestab tõepoolest, et kui hüvitise taotleja ei saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, võrdub ühe kalendrikuu hüvitise suurus hüvitise määraga. Hüvitise määr kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Hüvitise määr ei või olla väiksem kehtivast määrast ega kuupalga alammäärast, mis kehtis käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud hüvitise maksimaalse suuruse arvutamise aluseks olnud kalendriaastal, ja kõrgem kehtivast kuupalga alammäärast.

Seetõttu jääb üle nõustuda Sotsiaalkindlustusameti vastusega: kui vanem ei töötanud hüvitisele õiguse tekkimisele eelnenud aastal, siis makstakse vanemahüvitist hüvitise määras, mis 2008. aastal emakssaanutele on 3600 krooni, 2007. aastal emakssaanutele 2690 krooni. See on kooskõlas ka vanemahüvitise seaduse § 6 lõikega 2: isikul, kellele on hüvitis määratud hüvitise määras, hüvitist kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata.

Varasemalt mittetöötanud vanema puhul arvutatakse vanemahüvitis (ehk emapalk) lapse sündimise aastale eelnenud aasta palga alamäära aluseks võttes kogu vanemahüvitise saamise perioodiks, kalendriaasta vahetumine ei anna võimalust saada emapalka suuremas määras. 2007. a riigieelarve seaduse § 3 lg 4 sätestab, et vanemahüvitise määr on 2690 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.

Soovi korral saate teema kohta põhjalikumalt lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt: http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0731
Tegelikult ei oleks sel teemal välistatud ka pöördumine õiguskantsleri poole palvega kontrollida näiteks vanemahüvitise seaduse § 6 lg 2 kooskõla põhiseadusega (võrdse kohtlemise aspektist).