Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2729

Küsimus

Korteriühistu kojamees on ühtlasi ka ühe korteri omanik ning on ühistule haldamise eest võlgu. Kas on korrektne teha iga kuu tasaarveldus tema netopalga ja võla vahel kuni võla tasumiseni? Kui jah, siis kuidas tuleb deklareerida igakuine tasu TSD-l? Sõlmitud on töövõtuleping.

Vastus - 09.10.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhul, kui te ei ole omavahelises töövõtulepingus tasaarvestusele mingeid erinõudeid kokku leppinud, siis toimub tasaarvestus lepingupoole poolt tahteavalduse tegemisega (vorm on vaba, kuid eelistada tuleks sellist, mida saab vaidluse korral hiljem tõendada). Piisab, et teine poole on saanud vastava tahteavalduse kätte – siis jõustub tahteavaldus ning tasaarvestuse võib ära teha. Avalduses tuleks märkida, millised nõuded tasaarvestatakse ning nõuded peavad olema muutunud sissenõutavateks (st tasumise tähtpäev on saabunud).

Erinevalt töölepingust, töövõtulepingu puhul mingeid seadusest tulenevaid piiranguid ei ole.

Avaldus ei ole mitte ette kõiki perioode hõlmav, vaid puudutab sissenõutavaks muutunud kohustusi. Kui on soov edaspidi hakatagi tasaarvestusi tegema (ilma igakordse avalduseta), siis see eeldab kokkulepet.

Kui tasaarvestatakse osa väljamaksest, siis on sobiv viis avalduse esitamiseks märkus maksekorraldusel (nt "maha arvatud võlg summas x". Kui tasaarvestuse tulemusena väljamakset üldse ei tehta, siis tuleb saata kiri (nt e-postiga). TSD täitmine ja maksude arvestus toimub samamoodi nagu oleks tasutud rahas ja seejärel inimene oleks ise võlga tagastanud. St maksukohustused ei muutu

Vt tasaarvestusavalduse kohta võlaõigusseaduse § 198.