iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2504

Küsimus

Ettevõttele kuulub maatükk, millel asub mets. Tormi käibus oli tekkis suurel hulgal tormimurdu, kui nüüd ettevõte müüb sellel ümbruskaudsetele eraisikutele. Kas peame samuti sellest MTA teavitama? Kas teavitus tuleb edastada enne tehingut? Kas käibemaksuga maksustamisel toimub tavapäraselt? Metsamaterjali müük pole ettevõtte põhitegevus.

Vastus - 05.03.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Metsaseaduse § 38 lg 1: Raieõiguse või metsamaterjali müüja ja raieõiguse või metsamaterjali ostja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta keskkonnaministri kehtestatud vormi kohase teatise. Teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas.

Seega oleneb teate esitamine müügi mahust tihumeetrites aasta kohta, mitte sellest, kes metsamaterjali ostab või kuidas see kinnisasjalt eraldati/eraldus.

Teatis esitatakse müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks väljastusteatega tähtkirjaga, digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga või e-maksuameti kaudu.

Vt MTA kodulehelt nn metsainfot: http://www.emta.ee/index.php?id=14402