Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 2079

Küsimus

Kui koolitusega tegeleva MTÜ majandusaasta algab 01.09 ja lõpeb 31.08, millal siis tuleb esitada aastaaruanne?

Vastus - 11.09.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mittetulundusühingute seaduse § 36 lg 5 kohaselt: Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

Kuna majandusaasta lõpeb 31.08, siis tuleks majandusaasta aruanne esitada järgmise aasta veebruari lõpuks.