Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 2851

Küsimus

Leppisime füüsilise isikuga telefoni teel kokku teenuse osutamises ja selles, et saadame ettemaksu arve elektronpostiga. Isik pole arvet tasunud. Kas meil on õigus saata meeldetuletus ja arve koos viivisega? Kas viivis on lubatud lisada, kui meil ei ole kirjalikku kokkulepet ja arve ei ole osutatud teenuse kohta, vaid ettemaksu kohta?

Vastus - 20.02.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sidevahendi vahendusel sõlmitud lepingu puhul on tarbijale ette nähtud märksa enam õiguseid lepingust taganemiseks kui muul viisil sõlmitud lepingute puhul. Kuivõrd tarbija ei pruugi sidevahendi teel lepingu sõlmimise käigus aru saada, millega ja mis tingimustel ta täpselt nõustub, siis on võlaõigusseadus andnud täiendava kaitse, et lepingule hiljem hinnangut andes saaks lihtsamini lepingust taganeda.

Üldiselt võib mis iganes sidevahendi teel sõlmitud lepingust põhjust nimetamata taganeda 14 päeva jooksul (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). Telefoni teel lepingut sõlmides on tarbija telefonikõne käigus võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut kinnitanud püsival andmekandjal ning tarbija on oma tahet olla telefoni teel võetud kohustustega seotud kinnitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. See tingimus ei kehti üksnes siis, kui leping sõlmitakse tarbija enda algatusel (võlaõigusseaduse § 54.2).

Seega, kui te ei ole veel tarbijalt kinnitust saanud, siis ei ole ta kohustustega seotud ning eraldi taganemist ta vormistama ei peagi. Järelikult ei ole viivise nõuet veel tekkinudki, esmalt tuleb saada vajalikus vormis kinnitus tarbijalt.

Sellest teemast saab hea ülevaate Tarbijakaitseameti kodulehelt: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/telefonimuuk