Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 62994

Küsimus

Kas korteriühistule võib haldus-/remonditeenust pakkuda ka sama kortermaja elanik, kes pakub teenust enda ettevõtte alt? On sellel mingeid erisusi? (Võetud ka mujalt pakkumised aga kortermaja elaniku pakkumine kõige mõistlikum.)

Vastus - 31.05.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui põhikirjaga selles osas piiranguid kehtestatud ei ole, siis võib kõikidelt võimalikelt teenuse osutajatelt (osadel ühistutel on kombeks nt vähemalt kolmelt võimalikult) pakkumused võtta ja juhatus valib kas siis varem kinnitatud kriteeriumide alusel või hinna alusel sobiva teenuse osutaja. Kui selleks osutub sama maja elanik, siis see midagi ei muuda.

MTÜS § 27 lg 5 sätestab piirangu ja täpsemad nõuded vaid juhatuse liikmega tehtava tehingu osas: „Mittetulundusühingu ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud üldkoosolek. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse mittetulundusühingu igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel.“

Kui teenust osutaks füüsiline isik, siis oleks oluline arvestada ka võimalike rahaliste ja mitterahaliste maksukohustustega, mis ühistul võivad tekkida.