iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1414

Küsimus

Kas alates 01.07.09 hüvitab riik tööandjale 10 päeva isapuhkuse tasu töölepinguseaduse paragrahv 60 alusel?

Vastus - 22.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Isapuhkuse saamise alus tuleneb tõepoolest töölepingu seaduse § 60. Tasu suuruse arvutamise kord on kehtestatud TLS § 66 lg 3 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13198023&id=13191236).