iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2864

Küsimus

Meie firma töötajal (kliendikoolitaja) on ka oma firma. Tema teostatud tööde kohta esitame meie oma klientidele arveid, milles kajastuvad ka tööd, mida ta teeb väljaspool meie tööaega e oma firma "alt". Tasume viimaste eest talle tema esitatud arvete järgi. St kliendid tasuvad meile ja meie talle. Kas see on korrektne ja lubatav?

Vastus - 29.03.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Selline asjade korraldus võib olla riskantne. Seda just põhjusel, et tegemist on teie töötajaga ja ta ei arvelda oma muude teenuste osutamisel klientidega ise. Riigikohus on viimaste aastate jooksul teinud kolm otsust, milles on analüüsitud tegeliku töösuhte varjamise erinevaid tahkusid. Maksuameti kodulehel on põhjalikum materjal: http://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/tegeliku-toosuhte-varjamine

Esimene küsimus, millele peaksite vastuse leidma, on see, et milline on selle kliendikoolitaja iseseisvuse määr. Kas ta valib ise oma kliendid, valmistab oma vahenditega ja oma töövälisest ajast ette koolitusmaterjalid. Kui neile küsimustele ei õnnestu rahuldavalt vastata, oleks maksuhalduril kontrolli korral ilmselt väga lihtne asuda seisukohale, et tegemist on teie töötajale makstava lisatasuga, mis tuleks vastavalt ka maksustada.

Kui töötaja osutab oma firma alt teenuseid valdkonnas, mis üldse tema tööülesannetega ei kattu, siis on selle tegevuse riskid jällegi väiksemad. Samuti tuleb kasuks, kui ta muretseb ise oma töövahendid, koolitab, sertifitseerib ennast ise ja hoolitseb töö/klientide leidmise eest.

Kui väljaspool tööaega toimuv on sama töö, mis töölepingu alusel, siis on ilmne, et OÜ on mõeldud ületunnitöö varjamiseks. Sel juhul võib asja vastu lisaks maksuametile huvi tunda ka tööinspektsioon.