iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2974

Küsimus

Meile teeb arve Kitse Talu FIE (arvel ka nende reg. kood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise reg koodiga). Kas see on seaduslik (nimed muudetud)?

Vastus - 08.06.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui FIE kasutab oma isikunimest erinevat ärinime, siis võib tema pangakonto olla kas isikunimega või ärinimega. See on tema enda valik.

Kui küsimus on selles, et arve palutakse tasuda hoopis teisele isikule, kes seda FIE ärinime ei kasuta, siis on tegemist nõude loovutamisega, mis on samuti seaduslik tehing. Kui nõude loovutamisest on võlgnikku teavitatud (seda on tehtud arvel, ei pea olema eraldi kirja), siis on võlgnikul õigus (ja kohustus) võlg tasuda teates märgitud isikule ning nõude loovutajal (arve väljastajal) ei ole õigust nõuda võla tasumist temale. Sel juhul võite selguse huvides ülekande tegemisel märkida, kelle väljastatud arvet te tasute.

Vt nõude loovutamise kohta täpsemalt võlaõigusseadusest (VÕS), § 164 – nõude loovutamine, § 168 – nõude loovutamise tõendid, kehtiv VÕS tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv#para164