iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2874

Küsimus

MTÜ põhikirja järgi on otsus vastu võetud, kui poolt on hääletanud 2/3 koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.
Meie olukorras otsuse osas hääletajaid oli 28, kus poolt hääletas 19 liiget, vastu hääletas 8 liiget ja erapooletu oli 1 liige. Kui nüüd matemaatiliselt leida 2/3 häälte arv, oleks tulemus 28/3*2=18,67
Kas on seaduslikult põhjendatud kahe komakoha ümardus täisarvuks e 19 ja kas on seega põhjendatud, et meie otsus on vastu võetud?

Vastus - 11.04.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teie MTÜ põhikirja kohaselt on otsuse vastuvõtmiseks vajalik 2/3 osalejate poolthääled. 19 liiget 28 kohalolnust moodustab osaluse, mis on piisav, et lugeda otsus vastuvõetuks. Teie põhikiri nõuab, et poolt hääletaks 18,(6) liiget, aga kuna poolthääletajaid oli 19, siis see on otsuse vastuvõtmiseks piisav. Ümardamine ei puutu antud juhul asjasse, sest number 19 on igal juhul suurem kui 18,(6). MTÜ liikmete hääli poolitada ei saa.