iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: MAKSUKORRALDUS

Vastatud: 13.10.2020
Eelmises vastuses vastasite, et maksuametile on antud kohtutäituri õigused. Tõite ka 2 §-i, mis kajastavad kohtutäiturite õigusi. Palun seda seaduse sätet, mis annab maksuametile kohtutäituri õigused.
Loe vastust
Vastatud: 02.10.2020
Kuidas suhtuda maksuameti rahalise arestimise nõudesse. Meie tehingupartner on jäänud maksuametile käibemaksu võlgu. Maksuamet saadab meile nõude pidada kinni tehingupartnerile tehtud teenuse eest arve tasumine ja tasuda see maksuametile meie tehingupartneri võla katteks. (Meie ise ei ole käibemaksukohuslased). Maksuamet viitab Täitemenetluse seadustikule §111 ja §118 lg 1, samuti MKS §130lg...
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2015
Kui pikka aega on maksu-ja tolliametil õigus/võimalus ühte juhtumit menetleda? Millise aja jooksul pärast nõutud andmete esitamist, peaks EMTA tegema otsuse? Miks ei saa EU liikmesriigi kodaniku töötajate registris registreerida rohkemaks kui 5 päevaks, kui tal puudub Eesti isikukood. Politsei-ja Piirivalveameti koduleht aga ütleb nii: Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna...
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2014
MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega nimekirja, osaleb riigihangetes. Nüüd on soov jaguneda kaheks eraldi MTÜ-ks. Kas jagunemisel säilivad mõlemale MTÜ-le senised soodustused (tm sood.nimekiri jne) ja kas jagunenud MTÜ võib ka kohe osaleda riigihangetes?
Loe vastust
Vastatud: 22.03.2012
Maksukorralduseseaduse järgi intressid aeguvad aasta pärast maksude(millelt need on arvestatud) tasumist.Kui firma ajatab oma maksuvõla ja intressid(osa nendest intressidest on arvestatud maksuvõla sellest osast,mis on juba makstud).Kas nüüd on selline võimalus,et maksuvõla ja intresside ajatamisel näiteks 12 kuu peale,siiski osa ajatatud intressidest aegub ja Maksuamet kustutab need?
Loe vastust
Vastatud: 12.10.2010
Kui firma on nii registreeritud kui ka tegelikult tegutseb Tallinnas ja Maksuametil on soov firma dokumente kontrollida, kas siis Maksuamet võib nõuda, et firma esindaja sõidaks oma dokumente näitama Jõhvi, mis on hoopis teine piirkond ja teine maksuameti osakond? Või oleks siiski õigus nõuda, et mõni Tallinna maksuametnik kontrolliks dokumente,...
Loe vastust
Vastatud: 04.06.2009
OÜ "omanik" olen. Ehitusega tegelen. "Firma" arvelt sai raha välja võetud, kuid teatud põhjustel seda raha enam pole, nüüd tekib maksuvõlg ja raha ei ole. Tööd ka hetke majandustingimustes ei ole. Kas sisse tuleks anda pankrotiavaldus? "Firmal" on vara kõigest 10 000 eest. Maksuvõlg ca 40000.- Kas "ainuomanikuna" maksuvõlg tuleb...
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2008
Kas "tankist" saab ka karistada, kui tal tegelikult puudus kontroll ettevõte tegevuse, raamatupidamise ja deklaratsioonide koostamise üle, oletades, et ilmneb asjaolu, kus on toime pandud maj. kuriteod. Kusjuures tegelik toimepanija ise on nõus kõik omaks võtma.
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2008
Olen äärmiselt nördinud selle peale, et kõige kiiremal hetkel (10.03.08) ei saa tundide kaupa kasutada palju reklaamitud e-maksuameti teenuseid, kuna see on lihtsalt "panges". Seetõttu jäi kümnekonna firma maksudeklaratsioon esitamata. Alati võib ju öelda, et esitage siis paberkujul - aga praktikas ei ole nii lihtne see ümberorienteerumine, kui oled juba...
Loe vastust
Vastatud: 12.03.2008
Ettevõte osteti, kusjuures viidi põhikirja sisse muudatus "nõude esitamise aeg on 2 aastat 6 kuud". Tähendab see seda, et kui uus juhatuse liige pole esitanud 3 aasta möödudes mingeid nõudeid, vastutab ta nüüd kõikide tegude eest, mis äriühingus korda saadeti, kaasaarvatud nt maksudest kõrvale hoidmine?
Loe vastust
Vastatud: 03.10.2007
Ma sooviksin teada saada, kui teadlikud on Eesti maksukohustuslased oma kaasaaitamiskohustusest maksumenetluses ja mida teeb Maksumaksjate Liit omalt poolt, et neid teavitada?
Loe vastust
Vastatud: 21.06.2007
MKS sätestab maksumenetlusse kaasatud kolmadale isikule kulude ja keskmise päevapalga hüvitamise. Palun selgitage kes on nimetatud kolams isik. Näide: Osaühing A on maksumaksjaks üksikjuhtumi kontrollis. Sama osaühingu juhatuse liige hr. X, kes on A esindajaks menetluses on ka osaühingu B tegevjuht. Kas nimetatud hr. X osaühingu B tegevjuhina on nimetatud...
Loe vastust
Vastatud: 19.02.2007
Kas konkreetselt maksude mõjust majandusele on mingisuguseid kirjutisi või kas on võimalik lühidalt lugeda kuskilt, kuidas maksud mõjuvad majandusele?
Loe vastust
Vastatud: 09.11.2006
Mind palus väliseestlane teostada tema metsa majandamine, võtta vastu raha, esindadateda kõigis ametiasutustes, jne. Tegi selle teostamiseks notariaalse volituse. Sellega kõik korras. Nüüd on aga probleem. Tema soov on, et mina vormistaks ka kõik maksuametis. Kasvava metsa müügist saadava raha jagaks vastavalt kokkuleppele, maksaks ära tulumaksu ja kannaks tema arvele,...
Loe vastust
Vastatud: 24.03.2006
Kui juhatuse esimees on ka ettevõtte enamusosanik ning tema ühel õnnetul ettevõttel on tekkinud maksuprobleemid. Kas maksuametil on õigus selle kodaniku teiste, kuid edukate firmade suhtes sanktsioone rakendada?
Loe vastust
Vastatud: 24.03.2006
Kui ettevõte on sattunud ajutisse ebameeldivasse seisu, et maksuinspektor on maksuvõlgnevuse tõttu ettevõtte arvelduskonto sulgenud. Kas maksuinspektoril on õigus sulgeda ka selle firma 80% osalusega tütarde kontod, kelledel ei ole võlgnevusi?
Loe vastust
Vastatud: 23.03.2006
Palun selgitust järgmisele probleemile: Üks äriühing on otsustatud jagada kaheks eraldi ühinguks (algne ühing lõpetab tegevuse). Bilansipäevaks Äriseadustiku mõistes on 31.12.2005. - alates 01.01.2006. tehtud tehingud loetakse olevat tehtuiks uute ühingute nimel. Kuna jagunemise vormistamine võtab aega min. 4 kuud, siis kogu selle aja jooksul esitab jagunev ühing maksudeklaratsioone ikka...
Loe vastust