iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 965

Küsimus

Kas "tankist" saab ka karistada, kui tal tegelikult puudus kontroll ettevõte tegevuse, raamatupidamise ja deklaratsioonide koostamise üle, oletades, et ilmneb asjaolu, kus on toime pandud maj. kuriteod. Kusjuures tegelik toimepanija ise on nõus kõik omaks võtma.

Vastus - 27.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Karistusseadustiku kohaselt karistatakse kõiki kuriteost osavõtjaid – täideviijat, kihutajat, kaasaaitajat. Praktikas võidakse siiski osa kuriteoosalisi karistamata jätta, kui prokurör leiab, et selleks puudub huvi ja vajadus.