iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 951

Küsimus

Ettevõte osteti, kusjuures viidi põhikirja sisse muudatus "nõude esitamise aeg on 2 aastat 6 kuud". Tähendab see seda, et kui uus juhatuse liige pole esitanud 3 aasta möödudes mingeid nõudeid, vastutab ta nüüd kõikide tegude eest, mis äriühingus korda saadeti, kaasaarvatud nt maksudest kõrvale hoidmine?

Vastus - 12.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Äriseadustiku § 188 lubab põhikirjas kokku leppida teistusuguseid aegumistähtaegu kui seaduses sätestatud 5 aastat. See kokkulepe ei kehti võlausaldajate ega pankrotihalduri jaoks (vt § 188 lg 4 ja 5). Samuti ei piira see tähtaeg äriühingu enda kohustusi nt vähem makstud ära maksta, piirata saab vaid äriühingule tekkinud kahju sissenõudmist süüdlaselt.